Hulp

 

 

Iedereen die deze site bezoekt en graag wil helpen kan dit op verschillende manieren doen:

Op de eerste plaats zijn wij natuurlijk op zoek naar speelgoed dat in nieuwstaat verkeert en dat bij de kinderen van onze doelgroepen een tweede leven krijgt. Gezien onze beperkte opslagruimte zijn wij genoodzaakt selectief te zijn welk speelgoed wij innemen. Wij nemen b.v. geen knuffels en puzzels meer aan, maar wij kunnen Lego, Knexx en Playmobile goed gebruiken.

Misschien hebt u geen speelgoed over en wilt u op een andere manier uw steentje bijdragen. Ook dat kan. Stichting Sôkkertante is een geheel vrijwillig initiatief en de kans op voortbestaan is geheel afhankelijk van sponsors en giften. U kunt ons financieel steunen door een zelf te bepalen bedrag over te maken op ons rekeningnummer: NL80 RABO 01146.01.690 t.n.v. Stichting Sôkkertante. 

Dit geld zal enerzijds worden gebruikt om speelgoed aan te schaffen waarvan wij geen of onvoldoende aanlevering krijgen en anderzijds worden uitgegeven aan vaste, jaarlijks terugkerende kosten. U kunt hierbij denken aan gemeentelijke heffingen, energiekosten en investeringen in het winkelpand die noodzakelijk zijn om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor onze speelgoedbank, dient u een genummerde brief te vragen bij uw doorverwijzer. Dit kan de voedselbank zijn, maar ook Stichting Doortocht, Mozaïek of uw bewindvoerder. Met deze brief kunt u zich bij ons melden, waarna wij de namen van uw kind(eren) met hun geboortedatum in onze computer vastleggen. Wij zullen u dan ons systeem uitleggen en samen met u speelgoed voor uw kind(eren) uitzoeken. Vanzelfsprekend mag u ook samen met uw kind(eren) komen!